Contact

Volg ons!

De papier- en kartonindustrie: De vallei van de Molenbeek mag beschouwd worden als de bakermat van de Belgische papiernijverheid, een ambachtelijke industrie die in de 16e eeuw opbloeide.
Tussen bron en monding heeft de Molenbeek een hoogteverschil van zeventig meter. Het verval is dus erg groot, waardoor de Molenbeek op meerdere plaatsen belangrijke stroomversnellingen heeft. Deze waterkracht kan worden omgezet in energie om machines aan te drijven. Hier waren ooit meer dan 20 papiermolens bedrijvig. In 1306 was er al sprake van een banmolen. In de 19e eeuw schakelden bijna alle molens over op de productie van karton.
Het rad van de Herisemmolen draait nog steeds en houdt de herinnering aan deze voor het Brabantse dorp vergane glorie levend.

Herisemmolen: Deze molen is gelegen in de Fabrieksstraat, is een ruim gebouwencomplex dat in zijn huidige vorm in de 19e eeuw tot stand kwam en omvat naast een kartonfabriek ook een statig woonhuis (1802) en enkele aanhorigheden die oorspronkelijk een hoevefunctie hadden. De papiermolen “Winderickx” die hier stond en waarvan de oudste archiefvermelding dateert uit 1536, werd toen in verschillende fasen verbouwd tot een kartonfabriekje dat tot in 1940 in bedrijf zou blijven en waarvan het machinepark intact bewaard bleef.

Als kartonfabriek wordt hij niet meer uitgebaat, maar na een grondige restauratie, is hij nu een nieuw leven begonnen als educatief centrum voor (schep)papier, karton en aandrijftechnieken. Tijdens demonstraties en/of groepsrondleidingen wordt getoond hoe handgeschept papier geproduceerd wordt. De oude stoommachine en waterwielen zijn nog allemaal in werking. De omgeving is als landschap beschermd (K.B., 21.01.1979).
bron : https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Alsemberg

Voor historische gegevens over deze molen verwijzen we graag naar de database van Molenecho’s ; wat betreft molens in Vlaanderen de meest volledige en uitgebreide ter wereld.
https://www.molenechos.org/molen.php?nummer=497

Contact info
Social Profiles:

Registreer

Geen permissie om te registreren