Contact

Volg ons!

Molen van Schoonhoven
De molen van Schoonhoven in de Vlaams-Brabantse gemeente Aarschot, is een gerestaureerde korenwatermolen van het middenslagtype op de Grote Motte, niet ver van diens monding in de Demer. De molen werd ingericht door Ecopower met een waterkrachtcentrale en levert sinds 2011 elektrische stroom. De molen is sinds 1996 erkend als beschermd monument.

Geschiedenis

Hoewel de molen waarschijnlijk tot een van de vijf watermolens van Aarschot behoorde die in een oorkonde van 1283, uitgevaardigd door Jan I, hertog van Brabant, vermeld worden, kennen we een volstrekt zekere aanduiding uit 1409. In dat jaar dient Jan VIII van Schoonhoven een hypotheek op een deel van zijn goederen te nemen om aan zijn schuldeiser Hendric Wynricks te kunnen voldoen.

In 1491 en 1493 verkoopt Hendrik III van Schoonhoven het kasteel van Schoonhoven met toebehoren, waaronder de watermolen, aan Herman van Eynatten. Blijkbaar is er in de 16de eeuw een korte periode dat de molen niet meer actief is, want voor 1532 zou Aert van Eynatten de loop van de Motte verlegd en een nieuwe molen gebouwd hebben. Naar aanleiding hiervan begint Filips II van Croÿ een proces en veroordeelt de Raad van Brabant in 1537 Aert van Eynatten tot afbraak van deze nieuwe molen. Dat dit vonnis uitgevoerd werd en de vroegere molen weer functioneel werd, weten we doordat op de figuratieve kaart (1596-1598) van Pierre de Bersaques de molen aangeduid wordt met de vermelding ‘moelen van Schoonhove draayende met de Motte’.
Tot het einde van het Ancien Regime was de molen in handen van de familie Arenberg. Daarna gaat de molen hoofdzakelijk door verkoop over aan verschillende eigenaren om in 1894 door de weduwe van hertog Englebert August Antoine d’Arenberg aangekocht te worden.
In 1947 wordt de molen verkocht aan het echtpaar Louis Verstreken (1916 – 1985) en Berta Rosseels, een landbouwersgezin uit het nabije Rillaar. Louis Verstreken was de laatste molenaar. In de jaren 1950 stopt hij met het molenbedrijf.
In 2008 wordt door zijn zoon Jan Verstreken een erfpachtovereenkomst getekend met het bedrijf Ecopower voor het opwekken van duurzame stroom door middel van een waterkrachtcentrale. In 2011 wordt deze installatie in bedrijf genomen.

Elementen
Kernwoorden
Contact info

Diestsesteenweg 12, 3200 Aarschot

Social Profiles:

Registreer

Geen permissie om te registreren